Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Liene Ozola. Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas izstrāde.

Liene Ozola (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2606-8380)
"Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas pārtikas izstrāde"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 27. augustā plkst 13:00. Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente, vadošā pētniece Dr.sc.ing. Solvita Kampuse (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5984-1723).