Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Laila Dubova. Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti

Laila Dubova (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0977-0207)
"Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu (Vicia faba L.) produktivitāti"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes nozarēPDF (PDF 1,1 MB)
  • Promocijas darbs zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes nozarēPDF (PDF 2,6 MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2020.006

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā attālinātajā sēdē 2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00 LLU e-studiju BBB vietnē: https://estudijas.llu.lv/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=173119

Dalība promocijas padomes sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: ingrida.augspole@llu.lv līdz 23.decembrim.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Ina Alsiņa.