Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Kristaps Zdanovskis. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā

Kristaps Zdanovskis
"Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības Promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 25. septembrī,  Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes ielā 18, Jelgavā) 212. auditorijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja:
LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.oec. Irina Pilvere.