Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs

Indra Ločmele (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6036-084X)
"Miežu genotipu maisījumu un populāciju priekšrocību izvērtējums bioloģiskajai audzēšanas sistēmai"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 1,6 MB)
  • Promocijas darbs (LLU tīklā) zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 3,6 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” atklātajā attālinātajā sēdē tiešsaistē 
https://poga.llu.lv/b/ing-yxf-yig-6z0  2021. gada 14. maijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Dr. agr. Zinta Gaile
Dr. agr. Arta Kronberga