Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Armands Kviesis.
Lēmumu atbalsta sistēmas pielietojums daudzobjektu bioloģisko sistēmu vadībā : Promocijas darbs inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai Informācijas tehnoloģiju nozarē