Pārlekt uz galveno saturu

Aija Pilvere. Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu attīstībai

Aija Pilvere (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7422-6115)
"Akciju tirgus pilnveidošanas iespējas Baltijas valstu attīstībai"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks LLU Ekonomikas zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 3. jūnijā Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā plkst. 10:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Prof. Dr.hab.oec. Baiba Rivža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8719-3102).


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi