Pārlekt uz galveno saturu

Agrita Švarta. Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem

Agrita Švarta (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4098-2005)
"Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 31. augustā plkst. 10.00, Jelgavā, Lielā iela 2, 123. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.agr. Gunita Bimšteine (ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0788-0512)