Pārlekt uz galveno saturu

AGRIS ir daudzvalodu brīvpieejas datubāze par izdevumiem pārtikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, veterinārmedicīnas, zivsaimniecības un citās saskarnozarēs.

AGRIS datubāze - Latvia (LBTU FB)

Kopš 1994. gada LBTU Fundamentālā bibliotēka ir Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (ANO FAO) starptautiskās informācijas sistēmas AGRIS nacionālais centrs.

Informācija tiek apstrādāta atbilstoši ANO FAO AGRIS izstrādātajām rekomendācijām un starptautiskajiem standartiem. LBTU Fundamentālās bibliotēkas sagatavotie ieraksti ir pieejami AGRIS portālā  − Latvia (LBTU FB) 

AGRIS ir daudzvalodu brīvpieejas datubāze, kas savieno lietotājus ar bagātīgu pētījumu un pasaules mēroga tehnisko informāciju par pārtiku un lauksaimniecību. Tajā piedāvāti vairāk nekā 14 miljoni bibliogrāfisko ierakstu, ko sagatavojuši vairāk nekā 483 datu sniedzēji (pētniecības centri, akadēmiskās iestādes, izdevēji, valdības struktūras, attīstības programmas, starptautiskās un nacionālās organizācijas) no 153 valstīm. Kamēr AGRIS pārsvarā ir bibliogrāfiskā datu bāze, tā nodrošina arī pilnteksta saites uz aptuveni 2 miljoniem ierakstu.

AGRIS datubāzes veidošanai LBTU Fundamentālā bibliotēka sagatavo un nosūta uz FAO AGRIS Informācijas resursu centru Romā bibliogrāfiskos ierakstus par Latvijā publicētajiem izdevumiem pārtikas, lauksaimniecības, mežsaimniecības, veterinārmedicīnas, zivsaimniecības un citās saskarnozarēs. Tā pasaulē tiek popularizēti Latvijas lauksaimniecības un saskarnozaru zinātnieku darbi, kā arī tiek nodrošināta to pieejamība jebkuram interesentam. Lasīt vairāk |