Pārlekt uz galveno saturu

LLU Fundamentālās bibliotēkas veidotās datubāzes un katalogi


LLU Fundamentālās bibliotēkas vienotais meklētājs (PRIMO DISCOVERY)  - meklē informāciju elektroniskajā kopkatalogā, abonētajās un brīvpieejas tiešsaistes datubāzēs, LLU bibliotēkas veidotajās datubāzēs (LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas, LLU izdevumi, LLU maģistra darbi).

                        Reģistrējieties ar LLU IS lietotājkontu, klikšķinot lapas labajā augšējā stūrī, lai
                        - apskatītu savu lietotāja kontu un pagarinātu izsniegumu termiņus, 
                        - pasūtītu katalogā esošos izdevumus, 
                        - piekļūtu pilnajiem tekstiem abonētajās un brīvpieejas tiešsaistes datubāzēs, 
                        - saglabātu savus meklēšanas rezultātus. 

Apraksts informācijas meklēšanā Primo PDF_doc       

Video pamācība informācijas meklēšanā Primo                                                       

 


TIEŠSAISTES DATUBĀZES BIS ALEPH500:

Kopkatalogs
 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze  raksti no Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem, rakstu krājumiem.

                                                                                                  PALĪGS informācijas meklēšanā bibliotēkas informācijas sistēmā ALEPH500 PDF_doc


LLU Fundamentālajā bibliotēkā veidotās TIEŠSAISTES DATUBĀZES:

 • LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskais katalogs. Datubāze par dokumentiem, kas pieejami LLU Fundamentālās bibliotēkas fondā, sākot no 1994. gada, kā arī par rekataloģizētajiem izdevumiem. Veidotajiem ierakstiem ir saites uz digitalizētiem LLU izdevumu pilnajiem tekstiem.

Elektroniskie izdevumi (e-grāmatas, e-žurnāli, konferenču krājumi u.c.) LLU Fundamentālās bibliotēkas katalogā  E-izdevumi elektroniskajā katalogā

 

Jaunieguvumi LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā   Jaunieguvumi elektroniskajā katalogā

 

 • LLU mācībspēku un pētnieku publikācijas (PALĪGS informācijas meklēšanā). Datubāze par LLU mācībspēku un pētnieku publikācijām. Ierakstiem ir saites uz rakstu pilniem tekstiem LLU konferenču materiāliem, LLU izdevumiem, promociju darbiem un promociju darbu kopsavilkumiem (saskaņā ar vienošanos ar autoru), kā arī rakstiem ārzemju zinātniskajās datubāzēs Scopus, Web of Science, ScienceDirect, CABI, EBSCO u. tml.
   
 • LLU aizstāvētie promocijas darbi (PALĪGS informācijas meklēšanā).

  LLU aizstāvētie promocijas darbi Primo meklētajā
  Datubāze satur LLU aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu bibliogrāfiskos aprakstus. 
  No 2003. g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz LLU aizstāvēto promocijas darbu kopsavilkumu tekstiem.
  Pieejami >110 promocijas darbu pilnie teksti saskaņā ar vienošanos ar autoru (tikai bibliotēkas tīklā, LLU tīklā vai ārpus LLU tīkla).

  .
 • LLU žurnālu un konferenču raksti. Datubāze tiek veidota kopš 1996. gada. Tā ietver žurnālu rakstu, konferenču, kongresu, simpoziju, semināru materiālu aprakstus.
  Ir norādes uz rakstu pilniem tekstiem.
   
 • LLU izdevumi. Datubāze satur LLU izdevumu bibliogrāfiskos aprakstus no 1996. gada.
   
 • Par LLU. Datubāze tiek veidota no 1996. gada. Tā satur materiālu par LLU, tās vēsturi, Jelgavas pili, ar LLU saistītu personu biogrāfiju, kā arī publikāciju par LLU mācību procesu un zinātnisko darbību aprakstus.
   
 • LLU mācībspēku un pētnieku patenti. Datubāze tiek veidota no 2007. gada. Tā ietver patentu publikāciju aprakstus ar izvērstām anotācijām.
   
 • LLU maģistra darbi. Datubāze tiek veidota no 2014. gada. Tā satur LLU aizstāvēto maģistra darbu aprakstus.

Konsultācijas par informācijas meklēšanuUzziņu Informācijas centrā (255. telpa) un Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa) 

telefons (+371) 63005695, vestule bibliogr@llu.lv