Pārlekt uz galveno saturu

Izmēģinājuma datubāzes Latvijas Lauksaimniecības universitātē LLU tīklā un ārpus LLU tīkla ar LLU IS kontu.

eBook Subscription Harvard Business Review Press Collection datubāze līdz 31.05.2020.

Kolekcijā ir pilns Harvard Business Review e-grāmatu katalogs ar vairāk nekā 600 e-grāmatām, kas ietver vairāk nekā 400 monogrāfiju, nesen izdotu e-grāmatu, semināru darbu un vairāk nekā 150 rakstu krājumu no Classics sērijas, kas mācībspēkiem būs pieejami, lai ātri nodrošinātu studentiem atbilstošus digitālos materiālus.

 

  Kolekcijā ir pilns Harvard Business Review
  e-grāmatu katalogs ar vairāk nekā
  600 e-grāmatām, kas ietver vairāk nekā
  400 monogrāfiju, nesen izdotu e-grāmatu,
  semināru darbu un vairāk nekā 150 rakstu
  krājumu no Classics sērijas.

 

 

Datubāze pieejamas EBSCO datubāzu interfeisā

 


Cambridge University Press resursi līdz 30.06.2020.


Taylor & Francis Group visu e-grāmatu kolekciju izmēģinājums līdz 31.05.2020.

Taylor & Francis Group visu e-grāmatu kolekciju izmēģinājums Latvijas Lauksaimniecības universitātē līdz 31.05.2020.

Grāmatu kolekcijas ietver literatūru: lauksaimniecībā un agronomijā, lopkopībā, graudkopībā, mežkopībā, augsnes zinātnē, veterinārmedicīnā, pārtikā un uzturzinātnēs, dabas zinātnē, būvzinātnē, inženierzinātnēs u.tml.

Datubāze pieejama:

 

LLU Fundamentālā bibliotēka abonē šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas:

 • AGRICULTUREnetBASE
 • FOODnetBASE

Izmēģinājuma laikā papildus pieejamas šādas Taylor&Francis Group eBooks datubāzes e-grāmatu kolekcijas:

 • BIOSCIENCEnetBASE
 • BUSINESSnetBASE/MANAGEMENTnetBASE
 • CHEMICALENGINEERINGnetBASE
 • CivilEngineeringnetBASE
 • COMPUTERSCIENCEnetBASE
 • ENGnetBASE
 • ENVIROnetBASE
 • MATERIALSnetBASE
 • MATHnetBASE
 • MechanicalEngineeringnetBASE
 • NANOnetBASE
 • PHYSICSnetBASE
 • PlantSCIENCEnetBASE
 • POLYMERSnetBASE
 • PublicADMINISTRATIONnetBASE
 • SCI-TECHnetBASE
 • STATSnetBASE
 • STMnetBASE
 • WATERnetBASE
 • u.c.

SAGE Video, SAGE Research Methods Video un SAGE Knowledge datubāzes līdz 30.06.2020.

SAGE Video, SAGE Research Methods Video and SAGE Knowledge datubāzes Latvijas Lauksaimniecības universitātē līdz 30.06.2020.

 SAGE Video tiek demonstrēti izglītojoši video sociālo zinātņu disciplīnās.
 Adrese: https://ezproxy.llu.lv/login?url=https://sk.sagepub.com/video

 SAGE Research Methods Video satur mācību stundas, intervijas, video pētījumus un mini dokumentālās filmas,  kā arī lejupielādējamus mācību materiālus.
 Adresehttps://ezproxy.llu.lv/login?url=https://methods.sagepub.com/video

 SAGE Knowledge ir sociālo zinātņu tiešsaistes digitālā bibliotēka studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem. Datubāzē iekļauts vairāk par 2500 nosaukumiem izdevumu, zinātnisko monogrāfiju, uzziņu izdevumu un rokasgrāmatu u.tml.
Adresehttps://ezproxy.llu.lv/login?url=https://sk.sagepub.com/

 

 


The MIT Press datubāzes e-grāmatas līdz 30.06.2020.

The MIT Press datubāzes e-grāmatas līdz 30.06.2020. Ārpus LLU tīkla ar LLU IS kontu.

The MIT Press ietver 2500+ grāmatu nosaukumus mākslā un arhitektūrā, biomedicīnas zinātnēs, uzņēmējdarbībā un finansēs, datorzinātnē, kognitīvā zinātnē, dizainā, izglītībā, vidē, spēļu studijās, humanitārajās zinātnēs, informācijas zinātnē, lingvistikā, filozofijā un sociālajās zinātnēs.

Datubāze pieejama:

 

 


  Konsultācijas par informācijas meklēšanu – Uzziņu Informācijas centrā (255. telpa) un Bibliogrāfiskās informācijas nodaļā (258. telpa)
  telefons (+371) 63005695, vestule llufb@llu.lv.