ISBN 978-9984-48-053-4

ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU REZULTĀTI
 

Apše J., Kārkliņš A.
Augsnes īpašību modifikācija krūmmelleņu (Vaccinium corymbosum L.) dzēšanai
8
Eihvalde I., Kairiša D.
Vaislai audzējamo teļu augšanas un attīstības analīze
13
Grantiņa I., Turka I.
Krustziežu pāksteņu pangodiņa (Dasineura brassicae) sastopamība un bojājumu apjoms ziemas rapša sējumos
18
Grāvīte I., Āboliņš M., Kaufmane E.
Sākotnējie pētījumi par bora ietekmi uz plūmju (P. domestica L.) ziedpumpuru diferencēšanās sākuma stadiju
22
Jansone I., Gaile Z.
Ziemas rudzu un tritikāles skābbarība biogāzes ražošanai.
27
Poiša L., Adamovičs A.
Siltumspēju ietekmējošo faktoru izvērtējums sējas kaņepēm (Cannabis sativa L.)
32
Pūpola N., Kāle A., Gospodaryk A.
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīrusa izplatība plūmju stādījumos
37
Piliena K., Jonkus D.
Latvijas šķirnes kazu piena produktivitātes pazīmju analīze
42
Sivicka I., Žukauska I.
Raudenes (Origanum vulgare L.) kvalitātes optimālo rādītāju izpēte
 47
Šterne D.
Reducējošo cukuru un sausnas satura sezonālās izmaiņas krūmmelleņu viengadīgajos dzinumos
52
Urbāns R., Gaile Z.
Ziemas kviešu raža atkarībā no sējas termiņa, izsējas normas un šķirnes
 57
Vilcāns M., Volkova J., Gaile Z.
Griķu raža atkarībā no sējas veida, termiņa un izsējas normas.
62
Vilka L., Bankina B.
Lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves izplatība ražas laikā un glabātavās dažādos Latvijas reģionos
66
Volkova J., Baženova A., Rancāne R., Vilka L.
Gatavo ogu puves ierobežošanas iespējas krūmmelleņu komercstādījumos
70


HRONIKA
 

 
Grudovska I.
Cilvēki – „Vecauces” galvenā vērtība
74
Balodis O.
Izmēģinājumu un demonstrējumu lauks LLU MPS „Vecauce” 2011. gadā.
77
Eihvalde I.
LLU mācību centra „Vecauce” mācību darbs un sadzīve 2010./2011. studiju gadā
78
Gaile Z.
Pārmaiņu laiks LLU Lauksaimniecības fakultātē
80
Katamadze M.
Lauksaimniecības fakultātes mācību un pētījumu saimniecības „Pēterlauki” darbība 2011. gadā
82
Rozīte L.
ZMC „Mušķi” darbs un sasniegumi 2011. gadā
83
Jansons A.
Zemkopības institūts – 2011
84
Priekule I.
Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs 2011. gadā
85
Kaufmane E.
Jauni izaicinājumi un sasniegumi 2011. gadā.
86
Kronberga A., Skrabule I.
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts 2011. gadā
87
Lepse L., Lepsis J., Laugale V.
Zinātnisko pētījumu tēmas Pūrē 2011. gadā – tehnoloģiju integrācija
88
Stramkale V.
Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs 2011. gadā
89
Zute S.
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2011. gadā
 90