uz LLU portālu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Fundamentālā bibliotēka

   Latvijas Lauksaimniecības universitātes aizstāvēto promocijas darbu un to kopsavilkumu aprakstus var skatīt bibliotēkas veidotajā datubāzē:
Latvijas Lauksaimniecības universitātē aizstāvētie promocijas darbi

No 2003.g. veidotajiem ierakstiem ir saites uz LLU aizstāvēto
promocijas darbu
kopsavilkumu
tekstiem.