uz LLU portālu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Fundamentālā bibliotēka

 
Žurnāli latviešu valodā
Žurnāli svešvalodās
Laikraksti
Periodisko izdevumu rādītājā ietverti žurnāli un laikraksti, kurus 2019. gadā saņem LLU Fundamentālā bibliotēka.