Zinātniskās informācijas
meklētāji un rīki:

 Mendeley bezmaksas programma, kas ļauj pārvaldīt un sakārtot zinātniskos darbus. Automātiski veido bibliogrāfiju un atsauces.

Pamācība (Mendeley bezmaksas rīks un LLU bibliotēkas abonētās datubāzes)

Pamācības (Videos & Tutorials)

Meklē zinātniskus rakstus dažādos avotos no viena ērta meklētāja.
Google Scholar palīdzība