LLU FB
Elektroniskais
katalogs
LLU Fundamentālās bibliotēkas jaunieguvumi
LLU mācībspēku
un pētnieku
publikācijas
AGRIS
ABONĒTĀS DATUBĀZES
LLU tīklā:
EBSCO datubāzes LLU tīklā CABI LLU tīklā Animal Health and Production Compendium (AHPC) LLU tīklā
CABI Forestry Compendium datubāze LLU tīklā ScienceDirect e-žurnāli LLU tīklā
Wiley Online Journals

IZMĒĢINĀJUMA DATUBĀZES
LLU tīklā
:
EBSCO Environment Complete trial
EBSCO Food Science Source trial
Proquest SciTech Premium Collection datubāzes izmēģinājums līdz 2017. gada 31. maijam
De Gruyter journals datubāzes izmēģinājums līdz 2017. gada 30. jūnijam