LLU FB
Elektroniskais
katalogs
LLU Fundamentālās bibliotēkas jaunieguvumi
LLU mācībspēku
un pētnieku
publikācijas
AGRIS
ABONĒTĀS DATUBĀZES
LLU tīklā:
EBSCO datubāzes LLU tīklā CABI LLU tīklā CABI AHPC
CABI Forestry Compendium datubāze ScienceDirect e-žurnāli LLU tīklā
Wiley Online Journals

IZMĒĢINĀJUMA DATUBĀZES
LLU tīklā
:
SRM datubāzes izmēģinājums
EBSCO Environment Complete trial
EBSCO Food Science Source trial