LLU FB
Elektroniskais
katalogs
LLU Fundamentālās bibliotēkas jaunieguvumi
LLU mācībspēku
un pētnieku
publikācijas
AGRIS
ABONĒTĀS DATUBĀZES
LLU tīklā:
EBSCO datubāzes LLU tīklāAnimal Health and Production Compendium (AHPC) LLU tīklā CABI Crop Protection Compendium LLU tīklā
CABI Forestry Compendium datubāze LLU tīklā ScienceDirect e-žurnāli LLU tīklā
 Taylor & Francis Group CRC Press e-grāmatas LLU tīklā Wiley Online Journals
Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju.
Web of Science datubāze LLU tīklā Pieeja Scopus datubāzei.

IZMĒĢINĀJUMA DATUBĀZES
LLU tīklā
: