LLU FB
Elektroniskais
katalogs
LLU Fundamentālās bibliotēkas jaunieguvumi
LLU mācībspēku
un pētnieku
publikācijas
AGRIS
ABONĒTĀS DATUBĀZES
LLU tīklā:
EBSCO datubāzes LLU tīklā CABI LLU tīklā Animal Health and Production Compendium (AHPC) LLU tīklā
CABI Forestry Compendium datubāze LLU tīklā ScienceDirect e-žurnāli LLU tīklā
Taylor & Francis Group CRCnetBASE (Science & Technology) e-grāmatas LLU tīklā Wiley Online Journals

IZMĒĢINĀJUMA DATUBĀZES
LLU tīklā
:
Rosetta Stone resursu izmēģinājums EBSCO datubāzu interfeisā līdz 2018. gada 28. februārim.

SAGE Business izmēģinājums līdz 2018. gada 2. martam.